arrow_upward arrow_upward

Portal Fondovi.eu – novi portal za provedbu natječaja iz nacionalnoga plana oporavka i otpornosti

Vlada Republike Hrvatske objavila je novi portal pod nazivom Fondovi EU, namijenjen provedbi natječaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. preduvjeta za apsorpciju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. Od sada, objava poziva za financiranje projekata te prijava projekata na sve natječaje bit će moguća putem tog portala.

Portal Fondovi.eu je informacijski sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata, čiji je osnovni cilj omogućiti korisnicima (pravnim i fizičkim osobama) elektroničku prijavu na pozive odnosno podnošenje projektnih prijedloga na objavljene pozive.

Web stranica sadrži osnovne informacije o fondovima i programima, detaljne informacije o objavljenim pozivima uključujući i poveznicu za izravnu prijavu na poziv putem sustava fondovieu, kao i poveznicu „Prijava u sustav“ koja korisnika preusmjerava na izravnu prijavu sustavu fondovieu putem NIAS-a.

Sustavu fondovi.eu moguće je pristupiti isključivo putem NIAS sustava uz posjedovanje barem jedne vjerodajnice, značajne ili visoke razine sigurnosti prema Listi prihvaćenih vjerodajnica.

Više informacija o portalu i njegovom korištenju dostupno je na poveznici.