arrow_upward arrow_upward

Otvoren portal eNPOO za prijavu poziva komercijalizacija inovacija i bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Portal eNPOO namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata otvoren je 20. travnja 2022. te potencijalni prijavitelji mogu započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima unutar samog sustava.

Objavljene su prve izmjene Poziva za dostavu projektnih prijedloga za Komercijalizacija inovacija i Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća.

Pozivom „Komercijalizacija inovacija“ potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koje su nastale primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima). Time će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te će se povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova. Radi se o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Projektima koji doprinose zelenoj tranziciji dodijelit će se dodatni bodovi.  Ukupna vrijednost Poziva je 380 milijuna kuna.  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosit će 760.000 kuna, dok je najviši 5,32 milijuna kuna. Projektne prijave podnose se od 20.5.2022. godine u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Pozivom „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ poticat će se rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije. Poticati će se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija. Ukupna vrijednost Poziva iznosi 141,7 milijuna kuna, s najnižim iznosom bespovratnih sredstava od 200.000 kuna i najvišim od 1.000.000 kuna. Projektne prijave podnose se od 1.6.2022. godine u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.