arrow_upward arrow_upward
Image Alt

Stanari

Naši stanari

Royal Kids Design (Nostrum Novalja, Vl. Nikolina Persola Dabo)

PROIZVODNJA DJEČJIH TRENIRKI
Kontakt:
Nikolina Persola Dabo
royalkidsnovalja@gmail.com

Toolkit j.d.o.o.

PROIZVODNJA POSLOVNIH IT SUSTAVA ZA RAZNE PLATFORME, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE
Kontakt:
Igor Reberšak
igor@toolkit.hr

Salmarto Inženejring j.d.o.o.

PRUŽANJE USLUGA ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE I NADZOR
Kontakt:
Albina Matoić
salmartoinzenjering1@gmail.com

Ured ovlaštene arhitektice Marije Peranić

USLUGE PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA
Kontakt:
Marija Peranić
mia_peranic@yahoo.com

Račun dobiti Novalja d.o.o.

POREZNO I POSLOVNO SAVJETOVANJE, REVIZIJA I KNJIGOVODSTVO
Kontakt:
Gordana Posavac
gordana.posavac@racundobiti.hr

Digital Novalja j.d.o.o.

DIGITALNI MARKETING
Kontakt:
Amar Hodžić
digitalnovalja@gmail.com

NaturaLuna (GT grupa d.o.o.)

PROIZVODNJA PRIRODNE KOZMETIKE, ULJA I ČAJEVA
Kontakt:
Tanja Baričević Galić
tanja.naturaluna@gmail.com

Grgešić d.o.o.

IZRADA RUKOTVORINA, SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA
Kontakt:
Grgo Vidas
grgo.vidas@gmail.com

Abel d.o.o.

POREZNO I POSLOVNO SAVJETOVANJE, REVIZIJA I KNJIGOVODSTVO
Kontakt:
Emir Murselović
abel@abel.hr

Maestral Novalja j.d.o.o.

RAČUNALNO PROGRAMIRANJE
Kontakt:
Ivan Tamarut
maestralnovalja@gmail.com

Kain IT d.o.o.

PROIZVODNJA RAČUNALA I PERIFERNE OPREME, RAZVOJ POSLOVNIH IT SUSTAVA, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE
Kontakt:
Filip Louvar
kain@abel.hr