arrow_upward arrow_upward

Poduzetnički inkubator kao resurs u digitalnoj i zelenoj tranziciji

Zahvaljujemo Renatu Stankoviću, jednom od koordinatora programa poduzetničkog inkubatora KASPI što je napisao blog za Poduzetnički inkubator Ragan te nam ukazao na važnost pozicije inkubatora u digitalnoj i zelenoj tranziciji. 

Grad Kastav je 2017. usvojio strategiju razvoja pod nazivom Kastav – pametni grad, kako bi se Gradskoj upravi omogućilo fokusirano djelovanje u smislu osiguravanja uvjeta za digitalnu i zelenu tranziciju društva, što je prepoznato kao najbolji smjer razvoja. Ovaj stav potvrdile su i institucije Europske unije, koja je upravo digitalnu i zelenu tranziciju postavila kao ciljeve do kraja aktualnog desetljeća.

Visoko postavljeni ciljevi predstavljaju pravi izazov ne samo za javnu upravu i institucije, već i za privatni sektor i građane. Naime, pojmovi ”zelena tranzicija” i ”digitalna tranzicija”, iako naizgled jasni i samorazumljivi pojmovi, u različitim kontekstima zapravo se manifestiraju na potpuno različite načine, ovisno o pojedinačnim situacijama, odnosno potrebama i mogućnostima. Također, preduvjet za njihovu realizaciju je znanje i pravodobna informiranost, kao i razumijevanje suvremenih, a ponekad i eksperimentalnih tehnologija. U narednom razdoblju, ravnomjeran i održiv razvoj privatnog i građanskog sektora, a potom i konkurentnost lokalne ekonomije na suvremenim tržištima, ovisit će upravo o efikasnoj implementaciji javnih politika.

Potporna poduzetnička infrastruktura, a pogotovo poduzetnički inkubatori, ključan su resurs u provedbi ciljeva digitalne i zelene tranzicije društva. Grad Kastav je tako, uz pomoć financijskih sredstava Europske unije, pokrenuo Poduzetnički inkubator KASPI.

Programska svrha inkubatora je podrška postojećim malim i srednjim poduzetnicima, ali i građanima koji razmišljaju o pokretanju poslovanja. Korisnici programa stječu prava na 3 mjeseca besplatnog edukacijskog programa na temu poslovanja, financiranja, razvoja proizvoda i usluga, marketinga, novih tehnologija i dr., sve u kontekstu digitalne i zelene tranzicije. Zatim, omogućava im se slobodno korištenje radnih prostora u inkubatoru do 100 sati mjesečno do kraja godine, savjetovanje od strane stručnjaka i iskusnih poduzetnika s ciljem razvoja poslovne ideje, pristup mentorskoj mreži za individualne konzultacije, promociju poslovne ideje te druge pogodnosti. Prijaviti se mogu sve fizičke i pravne osobe, a prednost imaju mladi, žene i nezaposleni, kao i poslovne ideje u sektoru zelenog područja (zelene tehnologije, zelena proizvodnja, zelena logistika i sl.), digitalnog područja (pametna tehnologija, informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj IT usluga i proizvoda), kao i kreativne industrije (multimedija, arhitektura, dizajn, fotografija i sl.), koja je posebno važna Gradu Kastvu zbog značajne kulturne baštine i tradicije.

Kroz inkubacijski program, ali i kontinuiranoj podršci nakon završetka programa, koja se sastoji od financijskih potpora, edukacija i drugih oblika podrške, poduzetnici i građani pored općeg znanja o efikasnom poslovanju dobivaju i iznimno vrijedno znanje o kontekstu digitalne i zelene tranzicije, te stručno savjetovanje, što je ključno za unaprjeđenje njihovih postojećih proizvoda i usluga, odnosno razvoj novih proizvoda i usluga. Na taj način lokalna ekonomija postaje spremnija za društveno odgovorno poslovanje u narednom razdoblju, ali i otpornija, a to je u interesu čitavom društvu.

Idući korak u programskom razvoju poduzetničkog inkubatora KASPI je intenzivnija suradnja s ostalim elementima potporne poduzetničke infrastrukture, kao i internacionalizacija djelovanja. Naime, iskustva i znanja relevantna za ciljeve programa mogu biti značajno proširena uvidom u različite mikroekonomske kontekste, odnosno razmjenom informacija, ideja i iskustava unutar Hrvatske, ali i unutar Europske unije. Na taj način potiče se nova suradnja aktera na svim razinama, otvaraju se nova tržišta, potiče se ekonomska razmjena, te se zajedno približavamo ostvarenju ciljeva digitalne i zelene tranzicije, odnosno pravednijeg, efikasnijeg i održivijeg društva.

Renato Stanković, Poduzetnički inkubator KASPI