arrow_upward arrow_upward

Author: ragan

  /  Articles posted by ragan

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je online radionicu o programima sufinanciranja u 2022. g.   Među predstavljenim programima, posebno se ističu dva namijenjena fizičkim i pravnim osobama.   Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU 4/2022) - lipanj 2022 g. Predmet